DETECTIVI PARTICULARI
Pentru persoane juridice
http://www.top-secret.ro/servicii-detectivi-particulari-pentru-persoane-juridice.html

© 2018 DETECTIVI PARTICULARI

Servicii asigurate de Agentia Internationala de Detectivi Particulari TOP SECRET pentru societatile comerciale

La solicitarea persoanelor juridice Agentia noastra de detectivi particulari poate asigura urmatoarele servicii:

 • acordarea de consultanta in elaborarea programelor si normelor interne pentru protectia firmei sub raport procedural, fizic si cu privire la personal, in baza legii;
 • acordarea de consultanta in organizarea structurilor interne de securitate ale firmei impotriva scurgerilor de informatii economice, precum si in instruirea personalului din cadrul acestora;
 • asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora (antispionaj);
 • verificarea eficientei sistemelor de paza;
 • investigarea imprejurarilor pierderii unor documente si acte, precum si investigatii in scopul obtinerii acestora din arhiva;
 • verificarea starii de loialitate si corectitudine a angajatilor firmei, sub raportul:
  • indeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
  • modul in care respecta secretul profesional;
  • modul in care actioneaza sau nu pentru promovarea imaginii firmei;
 • stabilirea autorilor unor fraude sau a unor angajati neloiali firmei;
 • verificari privind conditia economico-sociala si moral-etica a unor persoane, a angajatilor si viitorilor angajati;
 • verificarea angajatilor sau candidatilor la angajare pentru stabilirea compatibilitatii cu cerintele posturilor pe care le ocupa sau urmeaza sa le ocupe - anchete de moralitate, conditia economico-sociala si moral-etica (salariati, viitori colaboratori, viitori clienti, etc.);
 • verificarea angajatilor care se declara bolnavi sau invoca diverse motive in vederea neprezentarii la locul de munca;
 • depistarea muncii la negru;
 • selectionarea personalului in vederea angajarii, inclusiv prin tehnica poligraf;
 • verificarea viitoriilor potentiali parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
  • bonitatii, seriozitatii sau solvabilitatii acestora;
  • seriozitatii si corectitudinii in indeplinirea obligatilor asumate prin contract;
 • obtinerea de date privind antecedentele comerciale si cazierul comercial ale partenerilor de afaceri actuali sau viitori;
 • obtinerea de informatii privind fraude in domeniul comertului (clienti rau platnici, retele de firme organizate pentru frauda etc.);
 • prevenirea colaborarii cu parteneri dubiosi sau cu intentii delictuale;
 • identificarea debitorilor, stabilirea solvabilitatii lor si a bunurilor care urmeaza a fi executate pe cale judecatoreasca;
 • apararea interesului companiilor de asigurari de bunuri si persoane impotriva pretendentiilor si solicitarilor frauduloase sau nejustificate de compensatii materiale din partea asiguratilor;
 • identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unor parti in proces si activitati de recuperare a lor;
 • investigarea cazurilor de fraude facute in domeniul asigurarilor si domeniul bancar;
 • obtinerea de informatii privind manoperele frauduroase, contrare legilor specifice in domeniu;
 • identificarea unor intentii sau operatiuni de instrainare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului si nerespectarea obligatiunilor contractuale asumate chiar pâna când se ajunge in stare de faliment;
 • recuperarea creantelor cu termen scadent expirat;
 • cautarea si identificarea unor martori participanti la evenimente aflate in litigiu, precum si cautarea de probe si contraprobe necesare in procese;
 • alte activitati de investigatii necesare in procese;
 • garda de corp pentru directorii companiilor sau pentru alti angajati ai acestora;
 • obtinerea de informatii privind concurenta neloiala;
 • protectia proprietatii intelectuale - a dreptului de autor, a marcilor inregistrate si a patentelor;
 • identificarea de noi parteneri sau piete;
 • verificari patrimoniale, cercetari ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
 • verificarea criminalistica a semnaturilor (descoperirea falsurilor);
 • investigari de dactiloscopie, grafica, balistica si traseologie;
 • consultanta in vederea asigurarii impotriva riscurilor, cand li s-a livrat sau urmeaza sa li se livreze o cantitate de marfa;
 • obtinerea de informatii si alte investigatii speciale la cerere;


Cautari frecvente:  detectivi, agentie detectivi particulari, detectivi particulari, private detectives,  poligraf; teste poligraf, test poligraf, cofetarie on line.